המדריך לקבלת טופס 4

אישור טופס 4 במהירות הגבוה ביותר! ובמחיר הטוב ביותר בשוק!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

freepik
תוכן עניינים

טופס 4 הוא פסגת האושר של כל אדם המעוניין לאכלס בית חדש שאותו בנה בעצמו או שרכש מקבלן. כאשר מדובר ברכישת בית חדש מקבלן, הקבלן הוא שדואג לעניין ולכם אין כל צורך להתעסק בכך. יחד עם זאת, כאשר אתם בונים את ביתכם באופן עצמאי, יהיה עליכם להיות מעורבים בתהליך קבלת טופס 4, ובשורות הבאות תוכלו לקרוא את כל המידע שיסייע לכם בכך.

מה זה טופס 4?

חלק חשוב בתהליך קבלת טופס 4 הוא ההבנה מה הטופס הזה אומר ולמה הוא נועד, וזאת על מנת שתוכלו להבין שלא מתזזים אתכם לשווא ולכל דבר יש סיבה טובה. טופס 4 הוא טופס של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והגשתו לוועדה כשהוא מלא וחתום מהווה תנאי לקבלת אישור אכלוס של הבית (טופס 5). מטרתו של הטופס היא לאפשר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה להבין האם המבנה נבנה על פי תכניות הבנייה ובמסגרת ההיתר שניתן לו, האם הוא מוכן לאכלוס מבחינת בטיחות אש, חיבור לחשמל וכדומה, האם הוא קיבל אישורים של מהנדס וקונסטרוקטור על פי החוק וכן הלאה. רק לאחר שהוועדה מקבלת את כל האישורים הנדרשים, היא מעניקה לבעל הבית את טופס 5 שמהווה אישור לאכלוס הבית.

כאמור, קבלת כל האישורים לטופס 4 היא באחריותו של קבלן הבניין במקרה בו אתם קונים דירה חדשה מקבלן, אך אם אתם בונים את ביתכם בעצמכם, האחריות היא עליכם או על הקבלן שמבצע את העבודה, בהתאם למה שסגרתם איתו, וכמובן בליווי מפקח בניה אשר מנהל את הפרויקט שלכם.

התנאים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת טופס 4

מבחינת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לא חשוב מי עוסק במלאכת הוצאת הטופס, אבל בעל ההיתר הוא האחראי על הגשת הטופס. על הטופס הסופי צריכות להופיע חתימותיהם של בעל ההיתר, עורך הבקשה, האחראי לביקורת ומודד מוסמך, שתפקידם לאשר בחתימתם את הסעיפים המופיעים בטופס. אל טופס הבקשה יש לצרף את כל האישורים הבאים:

בדיקה של אדריכל ומודד מוסמך המאשרת כי ישנה התאמה בין הבניה בפועל ובין היתר הבניה שניתן, תכנית הבנייה ומיקום הגוש והחלקה הרשומים

בדיקה המאשרת כי כל מבנה זמני שנבנה עבור הפועלים, פונה מהמקום

בדיקה המאשרת כי הותקנו מערכות ניקוז ואינסטלציה על פי התקן הרלוונטי

בדיקה של חברת הגז המאשרת את תקינות מערכת הגז(במידה ומדובר בבניה פרטית -למידע אודות פיקוח בניה פרטית כנסו למדריך שלנו )

בדיקת מכבי אש המאשרת את עמידת המבנה בתקני האש הרלוונטיים – בדיקה זו מחייבת במבנים ציבוריים בלבד

בדיקה של קונסטרוקטור המאשרת את תקינות הבטון בקונסטרוקציה של המבנה

בדיקת מהנדס המאשרת שהמבנה ראוי למגורים

אישור מכון התקנים לאטימות מרחבים מוגנים

אישור חברת חיטוי מים לטופס 4 על חיטוי צנרת המים בבית

את כלל האישורים החתומים הללו יש להגיש כנספחים לטופס כשגם הוא חתום כאמור על ידי עורך הבקשה, המודד המוסמך, האחראי לביקורת ובעל ההיתר.

השלב הבא – הוועדה המקומית בודקת בעצמה

לאחר קבלת טופס 4 במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שולחת הוועדה מפקח מטעמה על מנת לבחון את אמיתות הדברים המצוינים בטופס ואת תוקף האישורים שניתנו. לאחר בדיקת המפקח בניה , ובהנחה כי המפקח אישר את כל הדברים שצוינו בטופס ואת כל האישורים שצורפו אליו, מגיע תורה של הרשות המקומית לאשר את המבנה. בשלב הזה יש לעבור בכל המחלקות הרלוונטיות במשרדי הרשות המקומית על מנת לקבל חתימות ואישורים, המאשרים סופית את עמידתו של המבנה בכל הדרישות של איכות הסביבה, שמירה על פני העיר ועוד. על פי הצורך, עשוי התהליך להתארך בהתאם לאישורים נוספים שמבקשות מחלקות אלה על מנת לאשר את עמידת המבנה בתנאי הרשות המקומית. רק לאחר שהרשות המקומית מקבלת את כל האישורים הנדרשים והטופס חתום על ידי המחלקות השונות ברשות, או אז ניתן לחבר את המבנה למים, חשמל ותקשורת.

בזה הסתיים העניין, אבל יש עוד שלב אחד לקבלת תעודה רשמית

טופס 4 הוא כמובן טופס אכלוס, שהמחזיק בו רשאי לאכלס את המבנה אליו מתייחס הטופס. מרגע שטופס 4 קיבל את כל האישורים וכל החתימות כנדרש, יכול בעל ההיתר לאכלס את המבנה כרצונו. יחד עם זאת, טופס 4 הוא רק אישור אכלוס ולא תעודת אכלוס. תעודת אכלוס, או בשמה המשרדי, טופס 5, היא תעודה שניתנת לבעל ההיתר כשנה לאחר מתן טופס 4, ומהווה את האישור הרשמי והסופי לאכלוס המבנה. תעודה זו תינתן לאחר בדיקת המבנה על ידי מהנדס העיר, על מנת לוודא כי כל הליקויים תוקנו וכי עבודות הגמר בוצעו על פי חוק התכנון והבניה ובהתאם להיתר הבניה שניתן למבנה. רק לאחר שהמהנדס יאשר כי לא נותרה עוד מניעה לתת את ההיתר הסופי, או אז תינתן תעודת אכלוס רשמית וסופית למבנה.חברות פיקוח בנייה

זה לא מסובך כמו שזה נראה

מהדברים שפרטנו לעיל זה עשוי להיראות מסובך להוציא טופס 4, אך לא כך הוא. בסך הכל, הרשויות אינן מקשות על בעלי ההיתר בקבלת טופס 4, וזאת בתנאי כמובן שכל המרכיבים השונים במבנה עומדים בדרישות התקנים, החוקים והתקנות הרלוונטיים. יחד עם זאת, ייתכן שהתהליך של קבלת טופס 4 יהיה מייגע ומלאה מדי עבורכם, ולכן כדאי ומומלץ להיעזר באיש מקצוע שייצג אתכם בתהליך. ישנם כיום אנשים וחברות המספקים שירות להוצאת טופס 4, ובמסגרתו יבצע איש המקצוע את כל התהליכים הנדרשים לקבלת האישורים הנדרשים, בעוד אתם כבעלי ההיתר, תצטרכו רק לאשר את הטופס בחתימתכם.

בחירת אנשי מקצוע לקבלת טופס 4

אנשי מקצוע אלה מכירים את הפונקציות הנכונות במסדרונות הרשויות, ולא בשביל לקבל הקלות שלא מן העניין, אלא פשוט בכדי לייעל את התהליך, לסיים את הדברים במהירות ולעשות אותו נכון כפי שצריך. אנשי מקצוע אלה יודעים מהם האלמנטים עליהם לא ניתן לפסוח, ומהם האלמנטים שניתן בכל זאת לקבל אישור בנוכחותם, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לתקן אותם לקראת קבלת טופס 5. הם יודעים כיצד לדבר עם אנשי המקצוע ברשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ובניה, ובסך הכל הם יוכלו להביא לידיכם את טופס 4 המיוחל במהירות רבה יותר וללא שתצטרכו לכתת רגליכם במסדרונות אינסופיים.

מה קורה אם יש ליקויים ואין אישור לקבלת טופס 4?

במידה ומסיבות כלשהן לא אושר לכם טופס 4, עליכם להתייעץ עם איש מקצוע על מנת להבין בדיוק מהם הליקויים שבגינם לא אושר הטופס ומהי הדרך הקצרה, הזולה והמהירה ביותר לתקן את אותם ליקויים. במידה ומדובר בליקויים שנובעים בתהליך הבנייה עצמה, תוכלו לדרוש מקבלן הביצוע לתקן את הליקויים, וזאת בהנחה שסגרתם את הנושא בהסכם העבודה שחתמתם מולו. כמו כן, ליקויים אלה עשויים להיות כבר ידועים לכם אם ערכתם בדיקת בדק בית על ידי מהנדס.

במידה ומדובר בליקויים אדמיניסטרטיביים, תיקון הליקויים לא אמור להיות מורכב ועל פי הצורך תוכלו להתייעץ עם איש מקצוע או עם נציגי השירות מטעם הרשויות.

טופס 4 הוא הטופס לא אתם מחכים כדי שתוכלו לאכלס את הבית אותו בניתם במו ידיכם. רק לאחר קבלת הטופס תוכלו לחבר את המבנה לחשמל, מים ותקשורת, ולכן חשוב שתסיימו את המשימה כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל. ליווי מקצועי יכול בהחלט לסייע לכם להשיג את המטרה הזאת.

טופס 4 בעיריית ירושלים

טופס 4 עיריית תל אביב

 

 

טופס 4 מה זהבתהליך של בניית בית חדש, ישנה עבודה רציפה ואינטנסיבית של היזם מול הרשויות השונות, ובכלל זה רשויות ממשלתיות והרשות המקומית שבתחומה נבנה המבנה. אלא שאת כל ההתקשרות הזאת מנהלים בדרך כלל אנשי המקצוע המנהלים את הפרויקט. מרבית האנשים פוגשים את הממשק הזה מול הרשויות בשלב הסופי שנקרא שלב האכלוס ותמיד סביב הנושא הזה שנקרא טופס 4. אז טופס 4 מה זה אומר, איך מקבלים טופס 4 והאם ניתן לאכלס את המבנה ללא טופס 4? על כך תוכלו לקרוא ממש כאן בשורות הבאות.

 

מה זה טופס 4?

טופס 4 הוא למעשה אישור אכלוס שנותנת הרשות המקומית לבעל נכס. אתם בונים בית חדש, הבית עומד על תילו, עבר את כל שלב הגמר ומוכן לאכלוס, אלא שלפני שתוכלו להיכנס להתגורר בו יהיה עליכם לקבל אישור טופס 4 מהרשות המקומית שבתחומה ממוקם הבית. אישור זה מיועד להבטיח שהבית עומד בכל הקריטריונים המוגדרים בחוק ובכלל זה, שהבית נבנה על פי תכנית הבנייה, שאין חריגות מהיתר הבנייה שניתן לו, שמערכת החשמל עובדת בצורה תקינה ויש אישור מהנדס, שמערכת המים תקינה ואין חשש להרעלה, שהבית עומד בכל התנאים של הגנה על איכות הסביבה וכדומה. רק לאחר שתציגו לרשות המקומית את כל האישורים הללו, אותם תוכלו לקבל מאנשי מקצוע בכל התחומים השונים, תוכלו לקבל את אישור האכלוס המיוחל, הלוא הוא טופס 4.

 

מדוע רבים נתקלים בקושי להוציא טופס 4?

ובכן, האמת היא שלא רבים נתקלים בקושי כזה, אבל ישנם בהחלט מקרים בהם הרשות המקומית מסרבת לתת את אשור האכלוס המיוחל. במקרה הזה, טופס 4 מה זה היא כבר לא השאלה המרכזית, אלא דווקא איך נכון לעשות את זה. הרשות המקומית מבחינתה, רוצה כאמור לאשר שהבית עומד בכל הקריטריונים הנדרשים. בית שבו הכל נראה לכאורה גמור ומוכן, אבל מערכת החשמל שלו קיבלה ריג'קט מחשמלאי מוסמך, כלומר שמערכת החשמל אינה תקינה ואינה בטוחה, לא יוכל לקבל את האישור עד שלא יבצע את התיקון הנדרש. רבים חושבים שיוכלו להילחם בכך, אבל בסופו של דבר זה תמיד נגמר אותו דבר – או שהבית עומד בתקנים הנדרשים או שאין אכלוס.

 

 

האם חובה להוציא טופס 4?

התשובה היא בהחלט כן. טופס 4 מוגדר על פי חוק כאישור אכלוס זמני שניתן עד לקבלת אישור סופי בדמותו של טופס 5. אדם שלא יהיה ברשותו טופס 4, לא רק שלא יוכל לאכלס את הבית שלו על פי החוק, אלא גם לא יוכל ליהנות משירותי חשמל, מים ותשתיות אחרות. על פי החוק, חברת חשמל, חברות המים, חברות גז וכדומה, מורשות לספק את שירותיהן אך ורק לבתים בעלי טופס 4 ולבתים שאין להם את הטופס הזה, גם לא יהיה להם חשמל, מים וגז.

 

טופס 4 למבנה ישןרובם המכריע של המקרים בהם נדרש טופס 4 הם מקרים של בניית בית חדש. כל בית חדש, ללא יוצא מן הכלל, עובר משלב השלד לשלב הגמר ומשם לשלב האכלוס, קרי השלב בו נכנסים בעלי הנכס להתגורר בנכס ואת השלב הזה לא ניתן להשלים ללא טופס 4. אבל באילו מקרים נדרש טופס 4 לבית ישן והאם בכלל נדרש טופס כזה במקרה הזה? על כך תוכלו לקרוא בשורות הבאות.

 

מהי המשמעות של טופס 4?

על פי החוק, כל רשות מקומית מחויבת לוודא שכל מבנה חדש שנבנה בשטחה, עומד בכל התקנות והתקנים הקיימים בחוק לפני שבעלי הנכס יוכלו לעבור להתגורר או להשתמש בנכס. לשם דוגמא, הרשות המקומית מחויבת לוודא שמערכת החשמל במבנה נבנתה על ידי חשמלאי מוסמך וגם אושרה על ידו כמערכת בטוחה לחלוטין לשימוש. אותו הדבר לגבי מערכת הגז, מערכת המים וכדומה. הרשות המקומית גם צריכה לוודא שהבית נבנה על פי תכנית הבנייה שהוגשה לצורך קבלת היתר בניה, ושלא קיימות חריגות כלשהן אל מול היתר הבנייה שניתן. ללא טופס 4 לא ניתן יהיה לאכלס את הבית, חברת החשמל לא תורשה לחבר את הבית לרשת החשמל הארצי וכך גם לגבי חברות המים והגז.

 

מתי נדרש טופס 4 לבית ישן?

האופציה של טופס 4 לבית ישן עולה במצבים בהם בוצעו שינויים מבניים המחייבים הוצאת היתר בנייה. כך למשל, אם בכניסה לבית הישן, אתם מבצעים שיפוץ נרחב שכולל גם החלפת צנרת, הוספת מרפסת וכדומה, יהיה עליכם להוציא טופס 4. כך גם לגבי מבנים שעברו הריסה ובנייה מחדש או מבנים שעברו פרויקט תמא 38. בכל המקרים הללו, מבקשת הרשות המקומית לוודא שלאחר השלמת השינויים המבניים שבוצעו, הבית עומד בקריטריונים בהם צריך לעמוד כל בית חדש שנבנה ולשם כך מחייבת הרשות המקומית הוצאת טופס 4 גם במקרים אלה של בית ישן.

 

 

איך מוציאים את הטופס?

הוצאת טופס 4 לבית ישן צריכה להיבחן אל מול הרשות המקומית, שכן האישורים שתצטרכו להציג לצורך קבלת הטופס, יכולים להיות חלקיים מאוד לעומת האישורים שצריך להציג בעל בית חדש, וכנראה יתמקדו אך ורק סביב השינויים המבניים שביצעתם במבנה ולא עבור המבנה כולו. ככלל, אתם צריכים להזמין אנשי מקצוע מתאימים שיבחנו את המערכות הנדרשות ויעניקו לכם אישור ייעודי לטובת טופס 4. אנשי המקצוע המתאימים מכירים את התחום היטב ויודעים בדיוק מה עליהם לבדוק ואילו אישורים עליהם לתת לכם בכדי שתוכלו להוציא טופס 4. במקרים רבים, אם מדובר בהליך שיפוצים מקיף לבית, קבלן השיפוצים עצמו ידאג לכם לטופס 4 בדיוק כפי שקבלני בניין רבים המוסרים דירה חדשה ללקוח, מוסרים לו אותה עם טופס 4 מוכן מבלי שהוא צריך לדאוג לכך בעצמו.

 

 

 

טופס 4 אישור אכלוס

 

טופס 4 הוא אחד הנושאים שסביבו נוצרו לא מעט הפחדות, בעיקר מצד אנשים שלא קיבלו את הטופס המיוחל בקלות בה הם חשבו שיקבלו אותו. השאלה היא האם טופס 4 הוא אכן נושא שצריך לפחד ממנו, האם יכול להיות מצב שהרשויות משחקות איתכם ומאלצות אתכם לעשות דברים שאתם לא באמת חייבים או שאולי טופס 4 אישור אכלוס הוא עוד צעד בדרך אל בית משלכם, ואם עושים את זה כמו שצריך, זה יכול לעבור חלק יותר מכל יתר השלבים לאורך התהליך? את התשובות תוכלו לקבל כמובן ממש כאן בשורות הבאות.

 

טופס 4 אישור אכלוס – מי צריך את זה?

מדינת ישראל היא מדינת חוק והחוק הזה נועד להגן על המדינה ועל אזרחיה. טופס 4 הוא דוגמא לחוק שבא להגן על אזרחי המדינה, אם כי אזרחים רבים לא ממש קולטים את זה. ככלל, טופס 4 הוא אישור אכלוס שניתן לבעלי נכס חדש או נכס ישן שעבר שינויים מבניים משמעותיים, ומיועד לאשר לבעלי הנכס לאכלס אותו, בין שלמטרת מגורים ובין שלמטרות אחרות כמו מסחר, תעשייה וכדומה. בכדי לקבל את הטופס, על בעלי הנכס להציג אישורים לאלמנטים שונים בנכס ובכלל זה תקינות מערכת החשמל, תקינות צנרת המים, תקינות מערכת הגז, עמידה של המבנה בתכנית הבניה והיתר הבניה שניתן לו וכן הלאה. מבנה שבו יש מערכת חשמל שאף חשמלאי מוסמך לא מוכן לאשר, לא יקבל טופס 4 אישור אכלוס וכנראה חוץ מבעל הבית של אותו בית, כל אזרח ישראלי יסכים שזה הדבר הנכון.

 

 

מדוע כולם מפחדים מטופס 4?

ובכן, אי אפשר לומר שכולם מפחדים מטופס 4, אבל בהחלט אפשר לומר שישנם לא מעט סיפורים על אנשים שחוו את כל התהליך של קבלת טופס 4 בצורה קצת קשה. בכל המקרים הללו, ללא יוצא מן הכלל, לא מדובר בניסיון התעללות של הרשות המקומית באזרח, אלא במחשבה של האזרח שהוא יוכל לעקוף את החוק עד שמתברר לו שזה פשוט בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? מכיוון שעד שאין לכם טופס 4, אסור לכם להיכנס לבית וגם לחברת החשמל, חברת המים, חברת הגז וחברת הכבלים אסור לחבר את הבית שלכם לרשתות התשתיות שלהן. כשאתם נכנסים לשלב של הוצאת טופס 4 אישור אכלוס אתם עשויים להיחשף לסיפורים שונים ומשונים, אבל תמיד כדאי לזכור שמדובר בסיפורים שאנשים יצרו לעצמם באמצעות התנהגותם והתנהלותם, ואשר היו יכולים למנוע אותם לו רק היו מתנהלים כפי שדורש מהם החוק.

בהיבט זה כדאי להדגיש שדרישות החוק הן ריאליות לחלוטין. לבקש אישור מחשמלאי מוסמך על כך שמערכת החשמל בבית תקינה, היא דרישה סבירה מאוד וכך גם לגבי המערכות האחרות. על כן, אין מה לחשוש מטופס 4 ופשוט צריך לעשות את הדברים נכון, על פי החוק וזה עובר צ'יק צ'ק.

 

 

 

מדריך לקבלת טופס 4

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

נשמח ליצור איתך קשר ולסייע

מלא את הטופס הבא ונחזור אליך בהקדם

המרכז לטופס 4
המרכז לטופס 4

אנו מציעים מגוון שירותים בתחום הבירוקרטיה והטיפול מול הרשויות המקומיות בענף הבניה.
לחברתנו +10 שנות ניסיון בתחום קבלת טופס 4, החתמות קבלנים, היתרי שינויים, אישורי מהנדסים ועוד!
אנו עובדים באופן ישיר עם אדריכלים וקבלנים ידועים ומנוסים, ועושים ככל שביכולתנו לעזור ולסייע לכם לקבל אישור טופס 4 לבית פרטי, טופס 4 לבניינים ועוד מגוון סוגי אישורים וטפסים.

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!